Kancelaria / Law officeZespół / Team
KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Katarzyna Korzeniewska
Kancelaria / Law office


Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców oraz podmiotów instytucjonalnych; w szczególności w sprawach cywilnych, w tym z zakresu prawa rodzinnego oraz spadkowego; karnych – zarówno na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwo, dochodzenie), jak i rozprawy głównej; administracyjnych; gospodarczych; z zakresu prawa pracy oraz własności przemysłowej i praw autorskich.

Gwarantujemy Państwu każdorazowo szczerą i rzetelną ocenę sytuacji prawnej oraz jasne warunki współpracy, w tym ceny świadczonych usług dostosowane do stopnia trudności sprawy.

Określając wysokość wynagrodzenia posługujemy się system ryczałtowym – w ujęciu ogólnym za wykonaną usługę, bądź w ujęciu miesięcznym przy stałym zleceniu; rozliczeniem według stawek godzinowych lub systemem mieszanym - wynagrodzenia ryczałtowego z limitem godzin, w zależności od charakteru zlecanej pracy i indywidualnych ustaleń z Klientem. W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być tzw. premia za sukces (success fee).

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom kancelaria uruchomiła usługę porad on-line. Po przesłaniu zapytania otrzymają Państwo informację na temat proponowanego wynagrodzenia oraz przewidywanego terminu realizacji. Po zaakceptowaniu przez Państwa oferowanych warunków należy dokonać wpłaty ustalonego wynagrodzenia na konto kancelarii i przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty, co rozpocznie proces realizacji zamówienia.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej o charakterze stałym bądź doraźnym Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
 • bieżącego doradztwa prawnego;
 • reprezentacji przed sądami wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak też przed sądami polubownymi; 
 • reprezentacji bądź obrony w postępowaniu karnym;
 • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych;
 • sporządzania pism procesowych, pozwów, skarg, środków zaskarżenia i środków odwoławczych;
 • przygotowywania opinii prawnych, projektów umów i innych dokumentów;
 • opiniowania i weryfikacji dokumentów;
 • uczestniczenia w mediacjach oraz zawierania ugód przedsądowych i sądowych;
 • negocjowania kontraktów i porozumień;
 • zarządzania majątkiem Klienta;
 • zakładania, przekształcania, łączenia i likwidacji spółek prawa handlowego;
 • zakładania fundacji i stowarzyszeń, łącznie z przygotowywaniem umów, statutów i regulaminów;
 • rejestracji działalności gospodarczej;
 • uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i koncesji;
 • uzyskiwania zabezpieczenia i ochrony własności materialnej i intelektualnej;
 • wykonywania w imieniu Klienta uprawnień wierzyciela w odniesieniu do zasądzonych należności, w tym reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych;
 • nadzoru nad spełnianiem wymogów nałożonych przez przepisy prawa na działalność prowadzoną przez Klienta oraz udzielania informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w powyższym zakresie;
 • prowadzenia szkoleń na zlecenie Klienta.


---

The firm provides legal assistance to individuals, businesses, and institutions, particularly in civil matters, including family law and inheritance, criminal law – both at pre-trail and trial stages, administrative, economic, labour law as well as industrial property law and copyright.

We can guarantee that your legal situation will always be assessed in an honest and fair manner and that you will be provided with clear terms and conditions of our pricing system – the fees depend on the degree of complexity of the case.

The fee charging system depends on the character of the services we render and the individual arrangements with the client. We can agree on a fixed fee system or can charge you using time costing system, or we can use a mixed system – with fixed fee with a time limit. In some cases, success fee can be charged as well.

We do our best to tailor our services to meet the need of our clients – you can visit us in our office or you can contact us on the phone or via e-mail. You can be sure that you will receive a quick response. In order to meet your expectations, the firm has launched an on-line advice service. After sending a query, you will be provided with information about the proposed fee and the expected date of completion. If you accept the terms, you will be obliged to deposit the full value  to our account and send us confirmation of the payment. We will then proceed with your case.KONTAKT / CONTACT DETAILS

Adwokat Katarzyna Korzeniewska
Kancelaria Adwokacka w Gdyni
ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia
tel. kom. +48 501228871
fax +48 58 3509296
NIP: 586-165-12-62 REGON: 221175412
e-mail: kkorzeniewska@interia.eu
www.kkorzeniewska.pl

 

Kancelaria / Law officeZespół / Team